kleurentherapy DNA, Colloidaal Goud, Reuma,	interdimensionale, gezondheid, slavernij,

 Begin
Wat is CG
Gebruik
Bereiding
CG en DNA
CG en de Farao's
Links
E-mail
CG bestellen
Nieuwsbrief

Collidaal Goud en het Geheim van de Farao's

Hieronder een fragment uit:
De Grote Bewustzijns Verandering deel1, De Nieuwe Gezondheidsleer (733Kb),
Of gezipt hier (246Kb)   

Wat collo´daal zilver voor het lichaam is, is collo´daal goud voor de ziel. Dit komt omdat collo´daal goud een vele malen hoger frequentie bereik heeft dan collo´daal zilver. Als niets meer helpt dan wordt collo´daal goud ingezet en dit geld niet alleen voor stress fase 1 maar ook in fase 2 bij kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. Collo´daal goud mag zelfs wel het overgangselement tussen de derde en vierde dimensie genoemd worden. Het bevat een uitermate hoge geleiding van vrije eenheids c.q. interdimensionale energie en kan gezien worden als een atomaire/isotopische koppeling op het interdimensionale vlak. Deze wetenschap kan in de toekomst ook gebruikt worden bij de bouw van vrije energie apparatuur in combinatie met koperdraad, kristallen en aluminium zoals we in vorige hoofdstukken al gezien hebben. Wist u trouwens dat collo´daal goud een paarse kleur krijgt welke zoals u allemaal weet de zeer hoog frequente kleur der genezing is.
  

Maar nu toch nog even terug naar uw innerlijke gezondheid. Collo´daal goud mag waarlijk gezien worden als eerste stap op weg naar innerlijke gezondheid ofwel de eerste stap voor het bewust oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Collo´daal goud verwijderd namelijk de mist der onwetendheid van de mens laag na laag zonder dat hij hierbij in eerste instantie een grote wils inspanning voor moet doen. Zo worden de volgende obsessieve leugenachtige sluiers die vaak al jaren c.q. levens lang het onderbewustzijn van de mens bevolken en hem weerhouden het hoger bewustzijn wederom te bereiken omgezet in waarheid.

1. Angst - Liefde
2. Innerlijke ziekte - Innerlijk geluk
3. Ongeluk - Geluk
4. Depressiviteit - Levensvreugde
5. Stress - Relax
6. Paniek - Balans
7. Drukte - Rust
8. Ongeduld - Geduld
9. Onvrede - Vrede
10. Immoraliteit - Moraliteit
11. Negatieve houding - Positieve Houding
12. Domheid IQ - Eenheids bewustzijn EQ
13. Humeurigheid - Glimlachen
14. Kwaadaardigheid - Naastenliefde
15. Pijn - Evenwicht*

* Op dit moment wordt collo´daal goud gebruikt als pijnbestrijder i.p.v. morfine, aspirine en paracetamol etc.

  Natuurlijk werken deze transformatie zaken alleen maar zolang u ook begint met het oplossen van de 27 stress veroorzakers en het onverwerkte verleden. Zie hoofdstuk 5.

  Zuiver goud werd al in de tijd van de Farao's in Egypte gezien als wondermiddel om vele ziekten te verlichten en genezen. Het winnen van goud in de mijnen van Egypte en Soedan was dan ook het monopolie van de Farao's van Egypte. Vele van deze Farao's met de uitzondering van Osiris, Hatshepsut en Akhenaton waren dan ook ware dictators in de toenmalige gezondheidszorg. Door de aarde te beroven van haar goud voorraden nam het gehalte aan goud in de Nijl - dus ook in de gewassen en dieren - steeds sterker af. Door deze afname werd het volk steeds onwetender en dommer en ontstonden de eerste lapmiddeltjes in de vorm van allerlei kwakzalverij. Deze kwakzalverij die vaak gemonopoliseerd werd door de Priester kasten in Egypte zorgde ervoor dat de bevolking volledig afhankelijk werd van zowel Farao en Priesters. Slavernij was het gevolg. Slavernij ontstaat immers alleen maar wanneer de heersende EGO kaste de bevolking haar vrijheid dus wetendheid ontneemt om haar ondergeschikt te maken aan de hoogmoedige waanzin van een of andere tijdelijk dorpsgek die denkt dat hij meer of beter is dan de rest van de wereld. Dit model van hoogmoedswaanzin is door de eeuwen heen keurig opgevolgd door zowel vele Griekse, Romeinse, Indiase, Afrikaanse, Spaanse (Inca's), Franse, Engelse, Nederlandse, Germaanse etc. etc. kolonialisten.

  Wat de moderne kolonialisten echter zijn vergeten is dat goud en trouwens ook zilver niet alleen macht en geld betekenen maar nog meer gezondheid en interdimensionale vrijheid. De huidige "moderne" wereld heeft door haar goud en zilver voorraden welke nu dood in haar kluizen ligt haarzelf letterlijk het zicht ontnomen op de eerste relatief eenvoudige stap naar een hogere 4D+ dimensie. Een dimensie waar geen ziekten, ongeluk en vreugdeloosheid meer bestaan.
Bron: www.wegaannaarhuis.nl


Colloidaal Goud is géén geneesmiddel of wondermiddel en het wordt hier dan ook niet als zodanig aangeboden. Als U ziek bent moet U een huisarts raadplegen.


Wat is CG? | Gebruik | CG en DNA | E-mail | CG en de Farao's | Product info | Bestellen | Links  
Copyright© 2003-2004-2005-2006 colloidaalgoud.nl - Websiteontwerp: Freelance Systeembeheer - Hosting: ggh